Dziś mamy: wtorek, 18-09-2018, a do końca roku pozostało: 105 dni, imieniny: Stanis?awa, Ireny
   Strona główna
   Historia
   Kryteria Demeter
   Statut
   Gospodarstwa w UE i PL
   Szkolenia
   Marketing produktów
   Biuletyn - ulotki
   Skład Zarządu
   Galeria
   Linki
   Pliki do pobrania
   Kontakt
HISTORIA DEMETER POLSKA
Historia
Nazwa "Demeter", (mit. grec.) pochodzi od imienia greckiej bogini ziarna, zasiewów i ziemi uprawnej. Opiekunka życia osiadłego, ładu społecznego i bogactwa.
W dzisiejszych czasach używa się nazwy DEMETER do oznaczania znaku towarowego dla żywności ekologicznej, certyfikowanej.

Demeter – International to stowarzyszenie ekologiczne, które posiada sieć organizacji certyfikujących na całym świecie. Demeter- International została utworzona w roku 1997, w celu zacieśnienia współpracy w sferze prawnej, ekonomicznej i duchowej. Obecnie Demeter – International zrzesza 19 organizacji członkowskich z Europy, Ameryki, Afryki i Nowej Zelandii i reprezentuje ponad 3.300 gospodarstw biodynamicznych w blisko 40 krajach.

Demeter – Inernational jest organizacją non-profit (niekomercyjną), a jej organizacje członkowskie funkcjonują w duchu międzynarodowej konfederacji, na zasadach demokratycznych. Członkostwo jest możliwe, o ile w danym kraju działa program certyfikacji Demeter. Organizacje, którym bliskie są cele Demeter – International mogą uzyskać członkostwo wspierające. Podstawą jest biodynamiczna metoda gospodarowania rolniczego, zaprezentowana przez Rudolfa Steinera podczas „Kursu Rolniczego” w Kobierzynach (Koberwitz) w 1924 roku, rozwijana w późniejszych badaniach i praktyce.
Główne cele Demeter – International to:
 • Rozwijanie i zatwierdzanie Międzynarodowych Standardów Demeter w zakresie produkcji rolnej i przetwórstwa, jako minimum programowe dla światowego handlu produktami Demeter,
 • Międzynarodowa rejestracja i ochrona znaku towarowego Demeter
 • Certyfikacja gospodarstw/podmiotów w krajach, gdzie nie ma lokalnych organizacji Demeter
 • Harmonizacja programu certyfikacji Demeter w skali światowej
 • Przybliżanie i upowszechnianie rolnictwa biodynamicznego na szczeblu międzynarodowym
 • Wspieranie powstawania niezależnych organizacji rolnictwa biodynamicznego i struktur Demeter w krajach, w których jeszcze nie istnieją
Historia znaku towarowego Demeter, przedstawia się następująco:
1924 r. kurs rolniczy Rudolfa Steinera – wygłoszony na międzynarodowym spotkaniu rolników w Kobierzynach k/ Wrocławia, które w następstwie stało się wytyczną do dalszych działań dla organizacji ekologicznych.
1928 r. zostaje wprowadzony w życie znak towarowy "Demeter", którym oznaczone są produkty spełniające kryteria uprawy biodynamicznej.
1930 r. wprowadzono pierwsze biodynamiczne preparaty do uprawy.
1950 r. powstaje Instytut Naukowo-Badawczy Rolnictwa Biodynamicznego / Instytut für biologisch-dynamische Forschung Darmstadt /.
1988 r. Powstaje Europejska Organizacja na Rzecz Upraw Ekologicznych ( AGÖL – Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau ).
1992 r. Od tego roku istnieją Międzynarodowe Standardy Demeter i są nieustannie doskonalone. Od czerwca 2002 roku koordynatorem jest Ute Bucholzki.
1997 r. „ Demeter” staje się związkiem o zasięgu światowym w skład, którego wchodzi 19 niezależnych organizacji, uznanych jako Demeter International.
1999 r. Grupa Robocza ds. Międzynarodowych Standardów Przetwórstwa, zatwierdziła w czerwcu 1999 Międzynarodowe Standardy Przetwórstwa.

Regulują przetwórstwo żywności, kosmetyków, tkanin, jak również przechowywanie, pakowanie i etykietowanie produktów. Od 1998 roku koordynatorem jest Sussanna Küffer-Heer.

Międzynarodowa Rada ds. Akredytacji tworzy procedury harmonizacji programów certyfikacji Demeter w skali światowej. Koordynatorem jest Cornelia Hauenschild z Demeter International.

Rada Certyfikacyjna ds. Międzynarodowych Projektów Demeter: organ ten zajmuje się certyfikacją gospodarstw / przedsięwzięć w krajach, w których nie ma organizacji Demeter, informuje o kontroli, dostępie do rynków i doradztwa/.

Stowarzyszenie DEMETER - POLSKA - rolnictwo biodynamiczne


 • 2005.04.02 – zebranie założycielskie
 • 2005.05.13 – uzyskanie osobowości prawnej Demeter-Polska
 • 2005.06.06 – pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia Demeter-Polska, połączone ze szkoleniem tematycznym w zakresie rolnictwa biodynamicznego.
 • 2005.09.21 – I Festyn Produktów Ekologicznych – Prądocin k/ Bydgoszczy.
 • 2005.10.12 – I Kurs sporządzania preparatów biodynamicznych w gospodarstwie ekologicznym P. Świątek Roman, Krępsko k/ Piły.
powiększ W roku 2004 w ramach "Programu Rozwoju Rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce na lata 2004-2006", w okresie jesienno-zimowym, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla rolników z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Koordynatorem programu był Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego, natomiast jednym z partnerów- strona niemiecka; Demeter International.

Wspólne długie przyjacielskie rozmowy organizatorów i realizatorów programu zaowocowały propozycją utworzenia w Polsce, Stowarzyszenia Demeter-Polska. Od stycznia 2005 do dnia zebrania założycielskiego, odbywały się częste spotkania oraz szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego i biodynamicznego. Inicjatorem tych szkoleń i zarazem wykładowcą, była główna specjalistka ds. ekologii i ochrony środowiska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Krótka historia kolejnych zdarzeń

W dniu 02 kwietnia 2005 r. odbył się pierwszy Zjazd Założycielski, w Prądocinie k/ Bydgoszczy – siedziba Fundacji im. Rudolfa Steinera.

13 maja 2005 r. – Stowarzyszenie Demeter-Polska uzyskało osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do KRS, pod numerem 0000234299.

04 czerwca 2005 w Prądocinie odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu, w którego skład weszli:

Prezes – Wiesława Juszkiewicz
Wiceprezes – Barbara Kowalkowska
Wiceprezes – Jakub Ganten
Sekretarz – Roman Świątek
Skarbnik – Manfred Schulian

Została także wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:
Wiśniewski Józef – Przewodniczący
Kowalkowski Krzysztof – Wiceprzewodniczący
Wałowski Tomasz - członek

Ustalono kierunki pracy Stowarzyszenia Demeter-Polska na rok 2005, oraz m.in. kalendarium imprez, wydawanie biuletynu D- P jak też realizowanie innych celów statutowych.

Działalność Stowarzyszenia w roku 2005

 1. Międzynarodowe Spotkanie Studentów w dniach 25-26 lipca 2005 w siedzibie Fundacji im. R. Steinera w Prądocinie, połączone z wykładem z zakresu biodynamiki, przeprowadzonym przez prezesa stowarzyszenia.
  Udział wzięło 33 studentów i naukowców z Koła Naukowego Rolników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy oraz przedstawicieli m.in. z Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Brazylii, Danii, Holandii, Kanady, Węgier i in.
 2. „I Festyn Produktów Rolnictwa Ekologicznego” – 21 września 2005 w siedzibie Fundacji im. R. Steinera w Prądocinie. Celem festynu była promocja produktów ekologicznych ( pomoc ekoproducentom w sprzedaży produktów), jak również wymiana doświadczeń i integracja środowiska producentów ekologicznych, przetwórców, hurtowników i handlowców. Udział wzięło 20 wystawców i tyleż samo gości zaproszonych. W programie festynu oprócz możliwości zakupu szerokiej oferty produktów biodynamicznych i ekologicznych, można było wysłuchać ciekawych wykładów i zdegustować dobrych ekologicznych potraw
 3. „I Kurs Sporządzania Preparatów Biodynamicznych” – Krępsko k/ Piły, 12 października 2005, w gospodarstwie ekologicznym Agricola Pana Romana Świątka. Udział w kursie wzięło 15 rolników i jeden przetwórca. Warsztaty praktyczne prowadzone były przy fachowym doradztwie Jakuba Gantena i Reinera Ditricha z Niemiec. Intencją tego kursu, była nie tylko wspólna produkcja preparatów, ale i zachęta do ich wykonywania we własnym gospodarstwie.
 4. Szkolenie nt. „ Uprawa roślin jagodowych metodami ekologicznymi i biodynamicznymi” dla 16 uczestników Stowarzyszenia Producentów Owoców Jagodowych z woj. pomorskiego. Szkolenie odbyło się w Debrznie w dniu 15 października 2005. Wykładowca – prezes stowarzyszenia.Producenci biorący udział w szkoleniu, uprawiają czarną i czerwoną porzeczkę, truskawki, aronię w sumie na 72 hektarach. Myślą o przestawieniu swoich gospodarstw i liczą w przyszłości na pomoc w zbycie ekologicznego produktu ze znakiem Demeter.
 5. Kurs Doradców Rolnictwa Biodynamicznego w Niemczech / 28.XI.2005 do 02. XII. 2006 /
  Udział wzięło 20 osób; 11 doradców i 9 rolników z Polski. Centrum Doradztwa Rolnictwa Ekologicznego w Radomiu, zabezpieczyło nieodpłatnie transport na trasie Polska – Niemcy. Członkowie Stowarzyszenia; Tomasz Motyka, Marek Szlenkier / Polska/ i Andrzej Stasiewicz / Niemcy/, nieodpłatnie tłumaczyli teksty referatów i wykładów na kursie. Koszt uczestnictwa w kursie wynosił 600,00 zł.
  Wszyscy otrzymali Certyfikat Doradcy Rolnictwa Biodynamicznego. Wyszkoleni doradcy, rozproszeni po Polsce, stanowią strategiczną bazę szkoleniową dla propagowania rolnictwa biodynamicznego, rozwoju przetwórstwa i sieci sprzedaży żywności ekologicznej.
 6. Udział Demeter-Polska w Światowych Targach Ekologicznych BIOFACH w Norymbergii – Niemcy, 15-19 luty 2006. Własne stoisko wystawowe, doradztwo, informacja, degustacja produktów. Dyżury pełniły 4 osoby; Katarzyna Kaczmarek, Wiesława Juszkiewicz, Tomasz Motyka, Marek Szlenkier. Nawiązano bardzo dużo kontaktów z różnymi firmami skupującymi produkty biodynamiczne i ekologiczne a także przetwórniami eko zwłaszcza w Niemczech, ale także w innych krajach.
 7. Pierwszy Zjazd Sprawozdawczy Członków Stowarzyszenia D-P odbył się w dniu 29 kwietnia 2006 roku w gospodarstwie ekologicznym P. Romana Świątka w Krępsku k/ Piły i był połączony z „ II Kursem Sporządzania Preparatów biodynamicznych”.
  Z uwagi na źle układającą się pracę - Zarząd poddał się do dymisji.
  Na Pierwszym Zjeździe Walnym członkowie dokonali kolejnego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Władze Stowarzyszenia Demeter-Polska, wybrane w dniu 29 kwietnia 2006 r.
Zarząd:
Juszkiewicz Wiesława Prezes
Jakub Ganten Wiceprezes
Świątek Roman Wiceprezes
Kaczmarek Katarzyna Sekretarz
Claus Wallefeld Skarbnik
Jasionek Henryk Członek

Komisja Rewizyjna:
Barbara Szulc
Marek Szlenkier
Marek Januszkiewicz

Podjętych zostało szereg ważnych uchwał, m.in. zmiana siedziby, zmiany w zapisie statutowym. Zarząd w nowym składzie odbył swoje pierwsze posiedzenie, na którym zostały przydzielone obowiązki dla każdego członka.

Działalność Stowarzyszenia D-PL w roku 2006

 1. Udział w Światowych Targach Ekologicznych BIOFACH w Norymbergii /Niemcy/-
  luty 2006. Celem udziału wświatowych targach ekologicznych „Biofach”, była promocja Stowarzyszenia D-PL, które wdraża biodynamiczny system produkcji rolnej w Polsce. Delegacja członków Stowarzyszenia wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Demeter International, na której przedstawiono Polskę, jako kolejnego członka D-I.
  Przywieziono bardzo dużo ofert kupna, naszych polskich produktów biodynamicznych.
 2. Kolejną imprezą, były Targi Promocyjne na Wielkopolskiej Wystawie Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod patronatem Ministra Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Miejscem targów był stadion w Pile. Targi odbywały się w dniach 19 – 21 maja 2006. Do promocji produktów ekologicznych, zaproszono firmę przetwórstwa warzywno-owocowego - PRIMA-VIKA, firmę przetwórstwa mięsno-wędliniarskiego „ Rolmięs” z okolic Bydgoszczy i gospodarstwo ekologiczne Agricola z Krępska. Przy okazji sprzedaży, odbywała się degustacja produktów ekologicznych.
 3. Udział Stowarzyszenia Demeter-Polska w Ogólnopolskiej Konferencji ECCOCONNECT w Warszawie- maj 2006. Nawiązanie kontaktów marketingowych z wieloma firmami światowymi, które są zainteresowane skupem naszych produktów biodynamicznych i ekologicznych
 4. Organizacja i przeprowadzenie dwóch kursów sporządzania preparatów biodynamicznych:
  - 29 kwietnia 2006, w gospodarstwie ekologicznym p. R. Świątka w Krępsku.
  -30 września w gospodarstwie biodynamicznym w Juchowie.
  Powyższe prezentacje warsztatów praktycznych, zostały udokumentowane w postaci zdjęć i artykułów do biuletynów.
 5. Wydanie 3 biuletynów /Nr 3, 4 i 5/
 6. W dniach od 28 do 30 czerwca 2006 roku, dwóch delegatów naszego stowarzyszenia, uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji Demeter – Inernational, pod nazwą MADI, w Barritskov (Dania). Sprawozdanie i wrażenia z tego wyjazdu, zostały opisane w jednym z biuletynów.
 7. Organizacja i przyjęcie 10 osobowej delegacji Niemieckiej w Polsce w dniach od 18 do 24 września 2006 r. Partnersko, w ramach współpracy, przyjęto 10 osobową delegację niemiecką, realizującą część programu Leonardo da Vinci w Polsce. W ramach kilkudniowego pobytu delegacji niemieckiej w Polsce, zostały przeprowadzone szkolenia dla rolników zainteresowanych produkcją biodynamiczną oraz spotkania z władzami regionów, w województwach; małopolskim / Jelenia Góra i Kobierzyce - miejsce przeprowadzenia kursu rolniczego przez R. Steinera w 1924 r./, łódzkim /Bratoszewice/, gdańskim /Lipce/ i zachodniopomorskim /Barzkowice/. Przeszkolonych zostało około 300 rolników. Strona niemiecka, przysłała podziękowanie i obszerną dokumentację opisową i elektroniczną z każdego miejsca pobytu w Polsce.
 8. Z myślą o polskich rolnikach biodynamicznych, zostały zakupione na terenie Niemiec, preparaty biodynamiczne. Chętni do ich stosowania, mogą zgłaszać się do Zarządu D-PL, telefoniczne bądź faksem, bądź też kupować osobiście, u kol. K. Karczmarek, która zajmuje się nieodpłatnym doradztwem dla rolników, wyrażających chęć przestawiania na metodę biodynamiczną.
 9. Zarząd przygotował trzyletni projekt edukacyjny dla Demetr – PL na lata 2007-2009, który został złożony do Niemieckiej Fundacji „ Software Stiftung”. Czekamy na jego efekty.
 10. Ważną sprawą stało się ustalenie aktualnej listy członków naszego Stowarzyszenia.
Rezygnację na piśmie w roku 2006, złożyły następujące osoby;
1. Józef Wiśniewski
2. Barbara Kowalkowska
3. Jolanta Kasztelan Kwiatkowska
4. Zbigniew Kwiatkowski
5. Leokadia Szczeniak

 

      do góry

do góry